Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Het Brusselse erfgoed
U bent hier: Home / Het Brusselse erfgoed

Het Brusselse erfgoed

Dudenpark

Dudenpark te Vorst. Beschermd in 1973.
© MBHG - Foto Ch. Bastin en J. Evrard.

Het onroerend erfgoed ‘leeft’. Het is de getuige van de waarden uit het verleden en het heden van onze maatschappij. Of het nu om gebouwen of landschappen gaat, het erfgoed bekleedt een sleutelpositie in het streven naar een kwaliteitsvol stedelijk leven. Het bepaalt in grote mate het imago van het Gewest
beeld vergroten en vormt een belangrijke aantrekkingsfactor.

Het erfgoed is onlosmakelijk verbonden met het stedelijke weefsel dat het mede structureert en zin geeft. Die stedelijke structuur is langzaam gegroeid en haar morfologie weerspiegelt rechtstreeks haar geschiedenis.

De bestaande, vaak zeer complexe stedelijke vormen zijn het resultaat van een langzame ontwikkeling waarbij steeds getracht werd nieuwe uitdagingen in te lossen en in evenwicht te brengen. Ze dragen in zich al het potentieel voor de verdere ontwikkeling van de stad.

Omwille van de uitzonderlijke positie van Brussel, zowel een stadsgewest als de hoofdstad van een federale staat en van Europa, speelt het erfgoed in al zijn vormen een wezenlijke rol in het versterken van de culturele identiteit. Het kan ook een economische hefboom vormen en een instrument om de sociale cohesie in achtergestelde of kwetsbare wijken aan te moedigen. Op lange termijn is erfgoedzorg ook een pijler in het streven naar duurzame ontwikkeling. Omwille van al deze factoren pleit de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (kortweg KCML of de Commissie) voor een vooruitstrevende en dynamische aanpak om het erfgoed in Brussel op een zinvolle wijze te behouden en te integreren in de stad. Het is vanuit die toekomstgerichte visie dat de Commissie haar adviezen en aanbevelingen formuleert.

Met het oog op een grotere transparantie naar de buitenwereld en haar gesprekspartners, stelt de KCML van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in deze brochure haar werking voor en de taken die haar door de wetgever werden toevertrouwd. Daarnaast belicht ze de principes waarop ze haar activiteiten baseert. Het gaat hierbij om basisprincipes die een leidraad vormen voor haar werking, niet om strakke regels die zonder meer op elk probleem van toepassing zijn. Het behoud en de restauratie van het erfgoed zijn immers geen disciplines die zich in eenduidige formules laten vatten. Erfgoedzorg is vaak een zeer complexe materie die uiteenlopende vereisten, voortvloeiend uit zowel verleden, heden als toekomst, met elkaar moet trachten te verzoenen, zonder het uitgangspunt zelf uit het oog te verliezen: het behoud van de authenticiteit en de leesbaarheid van het erfgoed voor de volgende generaties.

Document acties