Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Referenties
U bent hier: Home / Referenties

Referenties

Wetgeving

 

ordonnanties

- Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, Brussel, Bruylant, 2004 (laatst gewijzigd op 14/05/2009).

 - Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 

- Hervorming van de BWRO (2019) : https://stedenbouw.irisnet.be/actualiteiten-onthaal/de-gecoordineerde-versie-van-het-bwro-inwerkingtreding-20-04.2019

 

besluiten

- Besluit van 8 maart 2001 betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van 8 januari 2004.

- Besluit van 11 april 2003 ter aanwending van een unieke vergunning inzake stedenbouw en erfgoed.

- Besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect.

 

huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen werd aangenomen door de KCML op 26 mei 2004 en goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 juni 2004.

 

Links

 

Bibliografie

Camillo BOITO, Conserver ou restaurer. Les dilemmes du patrimoine (vertaling van Conservare o restaurare. Questioni pratiche di belle arte, 1893), Besançon, les Éditions de l'Imprimeur, 2000.

Françoise CHOAY, L'Allégorie du patrimoine, Parijs, Editions du Seuil, 1992 (bevat een exhaustieve bibliografie).

Gustavo GIOVANNONI, L'Urbanisme face aux villes anciennes (vertaling van Vecchie città et edilizia nuova, 1931), Parijs, Editions du Seuil, 1998.

Alois RIEGL, Le Culte moderne des monuments (vertaling van Der moderne Denkmalcultus, 1903), Parijs, Editions du Seuil, 1984.

Document acties