Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Reflectiekader
U bent hier: Home / Reflectiekader

Reflectiekader

Le Logis en Floréal

Tuinwijken Le Logis en Floréal te Watermaal-Bosvoorde,
© KCML - Foto W. Robberechts.

Zoals eerder gezegd is erfgoedzorg met de eraan gekoppelde onderwerpen, een uiterst complexe, en vaak ook gevoelige, materie die voortdurend evolueert. In een geïntegreerde benadering van het erfgoed moet rekening worden gehouden met uiteenlopende factoren die in de praktijk de bevoegdheden zijn van verschillende ministeries en hun respectievelijke administraties op gewestelijk niveau: monumenten en landschappen, maar ook stedenbouw, planning, milieubeleid, verkeer, enz.

Het is dan ook belangrijk dat de betekenis die men aan het erfgoed toekent in de stad en de principes die bepalen hoe men dit erfgoed benadert het onderwerp uitmaken van een globale reflectie. Als adviesorgaan waarin verschillende vakgebieden en domeinen vertegenwoordigd zijn en dat over voldoende autonomie beschikt ten opzichte van de uitvoerende macht en de administratie, kan de KCML een bijdrage leveren aan de uitbouw en verfijning van een dergelijk reflectiekader, en dat binnen het voorziene wettelijke kader.

De Commissie plaatst haar adviezen en aanbevelingen dus in een ruime context. Enerzijds gaat haar aandacht vanzelfsprekend uit naar de problematiek van het erfgoed op het niveau van het gewest, de gemeenten en de wijken, maar, anderzijds, vindt ze het ook onontbeerlijk haar activiteiten bij de internationale context te doen aansluiten. De zorg om het erfgoed is immers een grensoverschrijdende materie en vormt het onderwerp van afspraken en richtlijnen die door internationale organisaties, in het bijzonder Icomos (International Council on Monuments and Sites) werden ontwikkeld. Meerdere leden van de KCML zijn via hun beroepsactiviteiten of hun banden met de academische wereld rechtstreeks betrokken bij het internationale debat over erfgoedzorg.

Vanuit haar streven naar een geïntegreerd erfgoedbeleid houdt de Commissie in haar werking ook rekening met de nieuwe uitdagingen die zich vandaag stellen. Het streven naar duurzame ontwikkeling moet hierbij de komende jaren ongetwijfeld één van de belangrijkste aandachtspunten vormen.

Document acties