Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Specifieke thema's / Flexibiliteit op kleine schaal: het Brussels burgerhuis
U bent hier: Home / Specifieke thema's / Flexibiliteit op kleine schaal: het Brussels burgerhuis

Flexibiliteit op kleine schaal: het Brussels burgerhuis

De flexibiliteit van het oude stedelijke weefsel treft men op kleine schaal ook aan in bepaalde gebouwentypes. Het traditionele Brusselse burgerhuis is hiervan een uitstekend voorbeeld. Zijn algemeen gebruikte benaming toont aan dat dit woningtype nauw verbonden is met de hoofdstad. In de tweede helft van de 19e eeuw werden zijn kenmerken vastgelegd en bij de grootschalige stadsuitbreidingen buiten de middeleeuwse stadswallen (de zgn. eerste kroon) werd voor de bouw van nieuwe woningen op grote schaal beroep gedaan op dit geijkte model. De karakteristieke perceelstructuur, de gevelfronten en de kroonlijsthoogte zijn dan ook beeldbepalend voor vele wijken in het Brusselse. De kwaliteit van het leefkader in deze wijken hangt in grote mate af van de bewust gezochte wisselwerking tussen dit woningtype en de omliggende openbare ruimte.

Oorspronkelijk opgevat als eengezinswoningen, vormen de traditionele burgerwoningen ook vandaag nog het woonkader voor vele gezinnen. Ondanks de verbouwingen en ingrepen om ze aan de veranderende leefgewoonten aan te passen of om ze in meerdere woningen op te delen, behielden vele de essentie van hun oorspronkelijk concept: drie achter elkaar liggende vertrekken die in elkaar overlopen, een zijdelings geplaatst trappenhuis, een hoger gelegen bel-étage, een half ingegraven kelderverdieping, een lange smalle tuin. Aanvankelijk beantwoordden ze aan een stereotiep programma (strikte hiërarchie tussen ontvangst-, privé- en dienstruimten), maar de indeling en de ruimtelijke eigenschappen van de vertrekken (proporties, plafondhoogte) staan een eigentijds gebruik en inrichting niet in de weg. Zonder de distributiesystemen en de ruimtelijke organisatie teniet te doen, kunnen nieuwe functies (sanitair, keukens, enz.) vrij eenvoudig in de bestaande volumes worden geïntegreerd. De vaak nog talrijk aanwezige decoratieve elementen (plafonds met sierlijsten, lambriseringen, schouwmantels, parketten, verzorgd binnenschrijnwerk, enz.) dragen op hun beurt bij tot de woonkwaliteit in deze huizen.

Tot slot staat de degelijkheid van de gebruikte materialen en bouwtechnieken doorgaans garant voor een lange levensduur, op voorwaarde dat ze regelmatig onderhouden worden. Al die factoren maken van het Brusselse burgerhuis een aantrekkelijk en levend erfgoed voor hedendaagse bewoners die bewust op zoek zijn naar een kwaliteitsvol leefkader in de stad. Opdat ook de bewoners van morgen op flexibele wijze gebruik zouden kunnen maken van dit woningtype, is het belangrijk de kwaliteiten van het Brusselse huis vandaag te bestendigen.

Document acties