Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Specifieke thema's / Het volledige restauratiedossier
U bent hier: Home / Specifieke thema's / Het volledige restauratiedossier

Het volledige restauratiedossier

Of het nu om landschappen, gebouwen of decoratieve elementen gaat, restaureren betekent ingrijpen in een bestaand gegeven zonder de essentiële karakteristieken te wijzigen. Dit vergt een grondige kennis en begrip van het onderwerp, een precieze diagnose van de tekortkomingen en het zoeken naar de meest aangepaste behandelingen. De samenstelling van een restauratiedossier voor een gevrijwaard goed, is wettelijk vastgelegd in het toepassingsbesluit van 11/04/2003.

Het dossier omvat vooreerst een documenterend en verklarend luik:

  • een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand (teksten, foto’s en precieze opmetingstekeningen op voldoende grote schaal), een inventaris van de nog aanwezige elementen en een eerste vaststelling en lokalisatie van de schadepatronen.
  • een historische studie, die zowel literatuuren archiefonderzoek (voorontwerpen, bouwaanvragen, lastenboeken, oude foto’s, enz.) omvat, als bouwhistorisch onderzoek in situ (bijv. stratigrafisch onderzoek). Op basis hiervan wordt een chronologie van de bouwfasen opgesteld. De aanduiding op grafische documenten bevordert de leesbaarheid en de evaluatie van de opeenvolgende ingrepen.
  • het bouwfysisch onderzoek documenteert de structuur, de gebruikte technieken en materialen. Het laat ook toe een diagnose te stellen van de schadepatronen en ze te verklaren.

Op basis van het vooronderzoek worden de restauratieopties bepaald en verantwoord. Enerzijds worden de principes (referentieperiode, nieuwe bestemming, enz.) die het ontwerp leiden uiteengezet. Anderzijds beschrijft en motiveert men de behandelingen, restauratietechnieken en eventuele vervangingen of verbouwingen aan de hand van plannen (bij voorkeur op dezelfde schaal als die van de bestaande toestand), uitvoeringsdetails, lastenboeken, technische fiches van de materialen, enz. Hierbij worden de interventies op voorhand zo nauwkeurig mogelijk gelokaliseerd en gekwantificeerd.

Het volledige dossier, waarin alle nuttige informatie in een logische volgorde verzameld en ontleed werd, biedt de beste garanties op een aangepaste restauratie en beperkt schadelijke of overbodige ingrepen. De inhoud en omvang van elk dossier is vanzelfsprekend ook afhankelijk van de omvang van het project en de aard van de werken. Zo vergen eenvoudige onderhoudswerken die de bestaande toestand niet wijzigen geen historische studie. Voor de restauratie van raamkaders is een stabiliteitsstudie overbodig, maar de stratigrafische studie en gedetailleerde opmetingen zijn in dit voorbeeld wel wezenlijke documenten. Bij lokale ingrepen is het ook steeds noodzakelijk de gevolgen voor het geheel te evalueren.

Document acties