Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Specifieke thema's / Kasseien
U bent hier: Home / Specifieke thema's / Kasseien

Kasseien

Kasseien Molenbeek

Karperstraat te Sint-Jans-Molenbeek. Voorbeeld van een straat die omstreeks een eeuw geleden volgens de traditionele technieken werd geplaveid.
© Foto KCML.

Het behoud van straten met natuurlijke kasseien is vandaag het onderwerp van heel wat controverse. Toch kunnen er tegenover de ongemakken die men er vaak aan toeschrijft, verschillende argumenten naar voor worden geschoven die pleiten voor hun behoud.

Geplaveide straten en pleinen zijn karakteristiek voor vele wijken van het Brussels Gewest. Ze maken integraal deel uit van het stedelijk erfgoed en geven uitdrukking aan de continuïteit in het gebruik van de openbare ruimte. Hierdoor behoren ze tot het collectieve geheugen en versterken ze de identiteit van de plaats. Als beeldbepalend element kunnen ze de leesbaarheid van het stratennet bevorderen. In wijken waar weinig monumentaal erfgoed aanwezig is of die gaandeweg een heterocliete structuur en bebouwing kregen, vormen ze een belangrijk element in de samenhang van het stedelijke landschap.

Kasseibestratingen leveren voorts een niet te verwaarlozen bijdrage aan het ecologisch beheer van de stad. De afvloeiing van het regenwater gebeurt er geleidelijk waardoor de rioleringen bij stortbuien minder snel overbelast worden en wateroverlast in kelders en lager gelegen wijken wordt vermeden. In tegenstelling tot andere materialen, zoals beton en asfalt, spelen kasseien ook een regulariserende rol in het stedelijke klimaat: ze zorgen voor een natuurlijke afkoeling in de zomer en houden de warmte langer vast in de winter.

Natuurstenen kasseien beantwoorden ook volledig aan de doelstellingen van duurzame stadsontwikkeling. Hun levensduur is immers quasi onbeperkt, ze zijn herbruikbaar en lenen zich uitstekend tot de aanleg en het beheer van voorraden. Door hun plaatsingswijze kunnen lokale reparaties worden doorgevoerd en leidingen geïnstalleerd zonder grootschalige wegenwerken.

Vanzelfsprekend vormen kasseien niet altijd het meest geschikte materiaal voor bestratingen. Het grootste ongemak – het rolgeluid dat wordt voortgebracht door het snel doorgaand verkeer, is echter voornamelijk te wijten aan een gebrek aan onderhoud of een onaangepaste plaatsing. Doordat kasseien vandaag meestal op een gebonden en harde fundering worden geplaatst, neemt de geluidshinder sterk toe en worden de trillingen naar de omliggende bebouwing verplaatst. De aanleg en het vernieuwen van de betonfunderingen vergen ook dure en luidruchtige wegenwerken die veel tijd in beslag nemen, veel afval produceren en zware vervoermiddelen mobiliseren.

Twee soorten kasseienWanneer ze correct worden geplaatst en onderhouden, zijn kasseibestratingen wel gebruiksvriendelijk. Hierbij is het niet alleen nodig de kasseiensoort goed te kiezen in functie van hun gebruik en locatie (kasseien met gereglementeerde afmetingen, mozaïekkeien, trottoirkeien, porfier, gres, graniet, enz.), maar ook om de traditionele plaatsingswijze te eerbiedigen. Nauw aansluitend geplaatst op een zandbed, gevoegd met een mengsel van zand en bitumen, bieden kasseien de nodige elasticiteit om schokken en trillingen te absorberen. Een vakkundige plaatsing, in combinatie met boordstenen in blauwe hardsteen, verhindert ook dat de kasseien kantelen of draaien en zo fietsers en voetgangers hinderen. De traditionele plaatsing vergt wel het nodige vakmanschap, dat vandaag evenwel verloren dreigt te gaan. Door die technieken opnieuw systematisch te gaan toepassen opent men dan ook perspectieven voor opleiding en werkgelegenheid.

 

Document acties