Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Wettelijk kader
U bent hier: Home / Wettelijk kader

Wettelijk kader

De KCML is een adviesorgaan dat de regering, op vraag van deze laatste of op eigen initiatief, adviseert over de bescherming en het behoud van het onroerend erfgoed en waakt over de herbestemming ervan.

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (kortweg Brussels Wetboek) legt, samen met de eraan gekoppelde toepassingsbesluiten, de bevoegdheden en samenstelling van de Commissie vast.

Document acties